2º ESO - Cambios de estado

Alumnos de segundo da ESO traballando no laboratorio os cambios de estado e as leies dos gases.